Ikkyo

Katatedori hantai ikkyo:

Ryotedori ikkyo omote:

Katatedori Ikkyo omote:

Katatedori Ikkyo ura:

Katadori Ikkyo:

Mentsuki ikkyo omote:

Ushiro tekubidori ikkyo:

Ryote mochi ikkyo (omote and ura):

Munetsuki ikkyo choyaku:

Yokomenuchi ikkyo:

Ushiro tekubidori kubishimi ikkyo: