Nikyo

Katatedori hantai nikyo:

Ryotedori double nikyo:

Katatedori nikyo:

Katadori Nikyo:

Mentsuki nikyo choyaku:

Shomenuchi nikyo to pin:

Shomenuchi nikyo nage:

Ushiro tekubidori nikyo:

Ryote mochi nikyo (cross hand):

Ryote mochi nikyo (same side hand):

Munetsuki nikyo choyaku:

Yokomenuchi nikyo: